وانت بار میرداماد

وانت بار میرداماد تضمین بار ضمانت هر آنچه که شما [...]