وانت بار جلال آل احمد

وانت بار جلال آل احمد حمل بار از جلال آل [...]