وانت بار آجودانیه

وانت بار آجودانیه اگر قصد جا به جایی وسایل خود [...]